IJZERLO

Klein op de kaart, groot in noaberschap

Beleid

Te verrichten werkzaamheden van de Stichting

De Stichting heeft zich in 2013 ten doel gesteld:

 • het actief werven van zoveel mogelijk particulier Vrienden, met als minimaal doel een gezamenlijke
  jaarlijkse toezegging van particulier Vrienden van € 18.000.
 • het actief werven van donateurs

 

De Stichting heeft zich in 2019 ten doel gesteld:

 • het onderhouden van contacten met Vrienden
 • het actief werven van particuliere Vrienden
 • het actief werven van bedrijfsmatige Vrienden
 • het actief werven van donateurs
 • het organiseren van minimaal één sponsoractiviteit/geldinzamelingsactie

 

Werving van gelden

De Stichting tracht gelden te werven door:

 • het organiseren van (sponsor)activiteiten om middelen in te zamelen
 • het actief werven van zoveel mogelijk Vrienden, zowel particulieren als bedrijven, instellingen en overheden.

 

Dit gebeurt door zowel bestuursleden, betrokken vrijwilligers of andere sympathisanten.

 

Bestuurlijke taakverdeling

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter,
secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon
worden vervuld. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Jan van Schijndel, voorzitter
Harry Eenink, secretaris
Ruben Tolkamp, penningmeester