IJZERLO

Klein op de kaart, groot in noaberschap

In 2009 besloot het bestuur van Ons Aller Belang (OAB), na uitgebreide voorlichting door de Vereniging
Kleine Kernen, tot het opstellen van een "dorpsplan" voor onze buurtschap. Er werd een dorpswerkgroep
geformeerd die de uitdagende opdracht kreeg om een toekomstvisie te ontwikkelen die op brede draagkracht
van de inwoners mocht rekenen.

Aan die opdracht hebben de leden van de werkgroep gedurende een jaar met hart en ziel gewerkt met
als resultaat een visie voor de toekomst van IJzerlo voor de komende tien jaar. Hieruit voortvloeiend zijn
er uitwerkgroepen gevormd die zich bezig houden met o.a. de volgende thema's:

  • Noaberschap & Sociale Samenhang;
  • Verkeersveiligheid
  • Woningbouw
  • Economische Bedrijvigheid
  • Landschap & Recreatie
  • Zorg & Welzijn.

Om het volledige dorpsplan in te zien gebruikt u de link hieronder:

Dorpsplan pdf

Voorkantdorpsplanklein