IJZERLO

Klein op de kaart, groot in noaberschap

Stichting Vrienden van het Dorpshuus

Beleidsplan december 2020

IJzerlo is een vitale en gezonde buurtschap van de gemeente Aalten. Het ligt halverwege de kernen Aalten en Dinxperlo en langs de Duitse grens. Het heeft een kleine kern en een uitgestrekt buitengebied met een totale oppervlakte van 907 hectare. Het heeft, conform de telling van 2011 totaal 623 inwoners verdeeld over 213 woningen. In IJzerlo wonen relatief veel jongeren, 20% meer dan gemiddeld in het dorp Aalten. In de afgelopen jaren is IJzerlo er goed in geslaagd om de vermindering van het aantal agrarische bedrijven op te vangen met vestigingen in aanverwante en andere sectoren.

De sociale samenhang is nog groot; er is een buitengewoon actief verenigingsleven, met maar liefst 10 verenigingen, en de "noaberschap" wordt hier nog dagelijks in de praktijk gebracht. De basisschool en 't Dorpshuus zijn een belangrijke bindende factor voor de inwoners van IJzerlo, maar ook voor de velen daarbuiten, die zich betrokken voelen bij alle buurtschapsactiviteiten.

Door een werkgroep, ingesteld door de vereniging Ons Aller Belang IJzerlo, van inwoners, jong en oud, zijn ideeën voor de toekomst verzameld onder de inwoners van IJzerlo en overige betrokken. Op basis van deze ideeën is een toekomstplan door deze werkgroep voor IJzerlo gerealiseerd met de titel "De toekomst van IJzerlo? Daar zit muziek in."

Het thema waar verreweg de meeste ideeën voor ingebracht zijn was "noaberschap en sociale samenhang", met andere woorden: zorgen voor elkaar. Zo willen de inwoners van IJzerlo door omzien naar elkaar en hulp bieden aan elkaar de vraag naar professionele zorg verminderen en vertrek van ouderen uitstellen of voorkomen. Om ook de jongere zich thuis te laten en te blijven voelen in IJzerlo moet het verenigingsleven alle mogelijkheden hebben zich te blijven ontwikkelen. Hierin is ons Dorpshuus het centrale ontmoetingspunt waar samenwerking en samenhang tussen alle initiatieven wordt gewaarborgd.

De conclusie van het toekomstplan voor IJzerlo is dat voor behoud en verbetering van de leefbaarheid en de noodzakelijke samenhang in onze buurtschap, het Dorpshuus een sleutelrol vervult. De conclusies waren duidelijk, de huidige voorziening kon niet voldoende multifunctioneel gebruikt worden. De sportzaal voldeed niet aan de normen voor sport en onderwijs en er was te weinig gelegenheid voor ontmoeting. Voor de school, die een cruciale rol speelt in de sociale samenhang in IJzerlo, is een goede sportvoorziening essentieel om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.
Als 't Dorpshuus niet werd aangepast naar de huidige eisen betekende dit op termijn de doodsteek voor 't Dorpshuus en uiteindelijk ook voor de leefbaarheid en sociale samenhang in IJzerlo.

Wij als bestuur van de Vereniging "Ons Aller Belang" IJzerlo wilden het niet zover laten komen en wilden ons inzetten voor de renovatie van 't Dorpshuus met als uiteindelijke doel het behouden en verbeteren van de leefbaarheid en sociale samenhang in IJzerlo. Voor dit doel hebben wij de Stichting Vrienden van 't Dorpshuus opgericht.

Bestuur:

Jan van Schijndel, voorzitter
Harry Eenink, secretaris
Ruben Tolkamp, penningmeester

Copyright © 2018. All Rights Reserved.