IJZERLO

Klein op de kaart, groot in noaberschap

Christelijke Jeugdclub IJzerlo

Voor de kinderen van 12 tot en met 16 jaar is er de jeugdclub. In groep 8 krijgen alle leerlingen
een uitnodiging voor het jaarfeest van de jeugdclub. Na de zomervakantie krijgen deze jongeren
een uitnodiging voor de startavond en de gewone clubavonden. Ook de 'oude' clubleden tot en
met 16 jaar krijgen hiervoor een uitnodiging.

Voor de startavond wordt er altijd een leuke activiteit georganiseerd, zoals bijvoorbeeld zwemmen,
een dropping enz. Dit is voor de hele groep, zodat iedereen kan zien wie er dit jaar allemaal van de
partij zijn. Als afsluiting van deze avond wordt er ergens gezamenlijk patat gegeten.

De gewone clubavonden beginnen op de donderdag erna. Deze avonden zijn van 20.00 tot 21.30 uur
in 't Dorpshuus. Op de eerste avond wordt de groep in tweeën gesplitst, naar leeftijd: van 12 tot 14
jaar en van 14 tot 16 jaar. Vervolgens bedenken de jongeren zelf de onderwerpen voor de rest van
het jaar. Per avond bereiden ze twee aan twee het onderwerp voor, waarbij ze ook enkele vragen
moeten bedenken, zodat er een discussie op gang kan komen. Dit onderwerp kan gaan over het geloof,
maar ook over actuele onderwerpen zoals zinloos geweld. Over het onderwerp wordt drie kwartier lang
gepraat en gediscussieerd.

Na de pauze wordt er een spel gedaan dat door de jongeren zelf is bedacht en waar iedereen nogal
fanatiek aan meedoet. Af en toe wordt een speciale avond / onderwerp georganiseerd: iemand van
een bepaalde organisatie komt e.e.a. uitleggen of de groep gaat op excursie (zo zijn we bv. al eens
naar Loreto in Lievelde geweest of op bezoek geweest bij de familie Ipenburg).

Naast deze clubavonden zijn er ook nog de Sinterklaasavond en de Kerstviering. Bij de kerstviering
wordt er iets gemaakt voor de ouderen in IJzerlo. Bijvoorbeeld kerstkaarten of kerstkransen.

Tevens is er in december de kerstbomenactie, waarmee extra geld wordt ingezameld voor de club.

In januari wordt er begonnen met de voorbereidingen voor het jaarfeest, dat begin april zal worden
gehouden. De jongeren voeren dan voor familie en vrienden bijvoorbeeld toneelstukjes op of gaan
playbacken. Het is dan een gezellige en leuke avond.

In mei is er altijd het kampweekend. Dit duurt 4 dagen en de hele groep gaat er op de fiets naartoe.
Zowel voor de leden als voor de leiding is dit het hoogtepunt van het jaar! Klik hier voor de (eerste)
foto's van het kampweekend 2008!

Het seizoen wordt afgesloten met de slotavond. Hierbij wordt ook weer iets leuks gedaan, zoals bij-
voorbeeld klootschieten of een barbecue. Natuurlijk wordt er dan veel nagepraat over het kamp en
worden de foto's bekeken.

De contributie voor het hele jaar is € 12,50