IJZERLO

Klein op de kaart, groot in noaberschap

Stichting Vrienden van 't Dorpshuus IJzerlo

De Stichting Vrienden van 't Dorpshuus IJzerlo is opgericht op 11 april 2012 en heeft als missie het bijdragen aan verbeteringen van alle randvoorwaarden voor het behouden en verbeteren van de leefbaarheid en sociale samenhang in IJzerlo.
Daarvoor is het volgende statutaire doel geformuleerd:

"De Stichting heeft ten doel het financieel en daadwerkelijk ondersteunen van de instandhouding, renovatie en onderhoud van 't Dorpshuus, thans gelegen aan de Thijsweg 19 te IJzerlo, gemeente Aalten, waaronder uitdrukkelijk niet is begrepen het ondersteunen van de exploitatie van 't Dorpshuus,...en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

In 2013 zijn veel OAB leden vriend geworden van de Stichting Vrienden van 't Dorpshuus IJzerlo. Mede hierdoor is de financiële beleidsdoelstelling voor het jaar 2013 behaalt. Daarnaast is de Stichting aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) per 1 januari 2013. Onze fiscale nummer (RSIN) is 8515 64 975.
Hierdoor is het mogelijk voor vrienden van de Stichting om hun bijdrage als aftrekpost op te voeren bij de belastingaangifte.
In 2014 hopen wij dat ook niet OAB leden en andere gebruikers van 't Dorpshuus vriend willen worden van onze Stichting zodat de gewenste renovatie van 't Dorpshuus realiteit kan worden.

Op dit moment is Jan van Schijndel voorzitter, Ruben Tolkamp penningmeester en Harry Eenink secretaris. Zij worden ondersteunt in hun werkzaamheden door een aantal vrijwilligers,