IJZERLO

Klein op de kaart, groot in noaberschap

De oudervereniging bestaat uit twee onderdelen, te weten: jeugdclub en zondagsschool. Het is een
vereniging met een christelijke grondslag die activiteiten voor de jeugd in de basisschool- en de voort-
gezet onderwijsleeftijd ondersteunt.
De vereniging heeft een bestuur dat helpt zorgen voor financiën en, indien nodig, voor ondersteuning
bij de uitvoering van de activiteiten.


Bij zondagsschool en club geldt dat kinderen van alle gezindten hierbij welkom zijn. Als kinderen aan een
van deze activiteiten deelnemen is een logisch gevolg dat de ouders lid worden van de oudervereniging.
Dit om ervoor te zorgen dat er middelen komen om deze activiteiten mogelijk te blijven maken. Hierbij is
het ledengeld een belangrijke bron van inkomsten. De kosten hiervoor bedragen € 10,00 per gezin per jaar. 

Bent u, of ben jij, door deze informatie geïnteresseerd geraakt of zijn er vragen, neem dan gerust contact
op met één van de leden van het bestuur.