IJZERLO

Klein op de kaart, groot in noaberschap

vriendschaplogo

 

Iedere donderdag avond repeteert in het Dorpshuus te IJzerlo de Christelijk Gemengde Zangvereniging
Vriendschap. Om 20.00 uur opent een van de bestuursleden de avond met een lied, gedicht of gebed.
Meestal beginnen we met stemoefeningen en daarna repeteren we diverse muziekstukken als voorbe-
reiding op een van onze optredens. Niet alleen repeteren, maar ook het even "ontspannen" zingen van
bekende nummers is belangrijk voor de koorleden, vandaar dat aan het eind van de avond ruimte is voor
één of meerdere wensliederen.

Het programma voor optredens wordt door de muziekcommissie in samenwerking met de dirigent gekozen.
Voor een speciaal optreden wordt deze groep uitgebreid met een of meer koorleden.

Sinds januari 2015 hebben wij een nieuwe dirigente, Miriam Versteege. Op een repetitieavond heeft zij haar
contract ondertekend.

 

nwdirigente

Ons koor "Vriendschap" is in 1938 opgericht nadat enkele vrouwen zich hadden aangesloten bij een groep
mannen, die al sinds 1934 bij een harmonium liederen zongen onder leiding van Johan van Wessel (J.B. Westerveld).

De naam van het koor is een goede keus; er wordt gezamenlijk gezongen en als vrienden met elkaar omgegaan.
Samen zingen vanuit het hart geeft een band.

Het genre, dat gezongen wordt, is heel afwisselend, maar bestaat voor het grootste deel uit geestelijke liederen.

Vriendschap wil graag een koor blijven met toekomst en nieuwe leden zijn dus ook van harte welkom.

vriendschap vroeger