IJZERLO

Klein op de kaart, groot in noaberschap

Werkgroep verkeersveiligheid

Zoals u wellicht weet is er in IJzerlo een werkgroep verkeersveiligheid.
Met enige regelmaat komen wij samen om de meest uiteenlopende zaken te bespreken, met betrekking tot het verkeer.

U kunt hierbij denken aan:

 • Verkeersborden
 • Slechte wegkanten
 • Fietsstroken en fietsroutes
 • Gevaarlijke kruisingen
 • Wegmarkeringen

Onze belangrijkste taak is het om te inventariseren wat er mogelijk is om de verkeersveiligheid zo optimaal mogelijk te maken en houden.
Natuurlijk is daarbij de inbreng van de inwoners van IJzerlo van het grootste belang.

Voor wat betreft de uitvoering van maatregelen die met het verkeer te maken hebben zijn wij natuurlijk afhankelijk van de Gemeente en Provincie. Uw opmerking of klacht zal door ons zo goed mogelijk worden doorgestuurd naar de desbetreffende instantie. Op de daadwerkelijke uitvoering hebben wij geen of weinig invloed, maar we kunnen wel degelijk iets betekenen. Er is daarom regelmatig contact met de Gemeente en de ter zake kundige afgevaardigde daarvan.

Onze werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Erik Westendorp  (namens Ons Aller Belang)
 • Bettie Hielkema
 • Wim Kruisselbrink
 • Gerard Helmink
 • Nancy Hinkamp
 • Benno Bruil

 

Heeft u een vraag of wilt u een melding doen m.b.t. de verkeersveiligheid in IJzerlo, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de werkgroep.