IJZERLO

Klein op de kaart, groot in noaberschap

De zondagsschool bestaat uit 2 groepen; een oudere en een jongere groep. Ze komen op zondagmiddag van
2 tot 3 uur bij elkaar. Er wordt aandacht besteed aan bijbelverhalen met behulp van een speciale 'lesmethode'.
Ook worden er gezellige kreatieve- en spelaktiviteiten georganiseerd. Als hoogtepunten zijn onder andere te
noemen: het kerstfeest met zelfgemaakte uitnodigingen en een kerstspel en de jaarlijkse afsluiting van het
seizoen met een gezellige middag.

 Dit alles wordt begeleid door een groep van 6 enthousiaste, jonge mensen. Ze proberen er met de kinderen
elke zondagmiddag weer een gezellig uurtje van te maken.