IJZERLO

Klein op de kaart, groot in noaberschap

Hallo allemaal,

Via deze weg willen we u /jullie informeren wat er tot nu toe allemaal in werking is gezet na de enquête onder de 70-plussers van IJzerlo

fietsen
Fietsen!

Iedere 2e dinsdag van de maand wordt er door een groep mensen gefietst,
tenzij er regen wordt verwacht.
Vertrek is om 14.00 uur vanaf 't Dorpshuus, aanmelden hoeft niet.
Terplekke wordt overlegd hoever men fietst.
Onderweg wordt er ergens iets gedronken voor eigen rekening.
Er kunnen altijd nog meer mensen meefietsen, eventueel wordt de groep
opgesplitst als de groep fietsers te groot wordt.
Er kan, als daar behoeft aan is, ook vaker in de maand gefietst worden.

Voor meer info kan men bij Jan en Joke terecht; tel nr. 466230.


 

Groentetuin

Iedere dinsdagmorgen zijn vrijwilligers bezig met het onderhoud van de gezamenlijke groentetuin voor IJzerloërs aan de Abstegerdijk. 
Zij kunnen u vertellen welke groente waar staat. Er kan iedere dag verse groente gehaald worden. Een bus voor de vrijwillige bijdrage is aanwezig.

De werkgroep Zorg en Welzijn